«

»

Ιουν 28

«Ελλάδα, μια φανταστικά υπέροχη χώρα!» Πρόγραμμα e-Twinning

Το τμήμα ένταξης του σχολέιου μας ,με υπέυθυνη την εκεπαιδευτικό κυρία Αϊσέ, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο «Ελλάδα, μια φανατστικά υπέροχη χώρα!» Στα πλάισια τπυ προγράμματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πολη μας καλύτερα αλλά και να τη γνωρίσουνς σε μαθητές τμημάτων ένταξηςάλλων πόλεων. Να γνωρίσουν με τη σειρά τους άλλες πόλεις της Ελλάδας, να ταξιδέψουν νοερά, να δημιουργήσουν ,να εκφραστούν, να συνεργαστούν.Μπράβο σε όλους!!