Ιστορία

Η ιστορία του σχολείου μας


Το 6ο δημοτικό σχολείο ιδρύθηκε το έτος 1928. Λειτούργησε ως παράρτημα του Ι ου Δ.Σ. σε μισθωμένο οίκημα στην πλατεία Καραϊσκάκη στο οικισμό στρατώνων από το σχολικό έτος 1929-1930 με 4 τάξεις Α-Β και Γ-Δ. Πρώτοι δάσκαλοι ήταν οι:Ραλλού Σκαρλάκη για τις Α-Β τάξεις και Θεμιστοκλής Μπάσιος για τις Γ-Δ τάξεις.

Η ανέγερση του παλιού διδακτιρίου άρχισε το έτος 1931,στο οικόπεδο του σημερινού σχολείου. Έγιναν τα εγκαίνια και άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1932 ως έκτο δημοτικό σχολείο με 6 τάξεις Διευθυντή τον κ.Κ.Κράλιο 2 δασκάλους και 150 μαθητές. Είχε μεγάλο αύλιο χώρο σχολικό κήπο λαχανόκηπο και δεντρόκηπο. Το έτος 1952 έφτασε να λειτουργεί ως πεντατάξιο Δ.Σ.

palioΤο σημερινό διδακτήριο χτίστηκε στην ίδια θέση με αριθμό αδείας 197/77. Το έτος 1978 άρχισε να χτίζεται. Με το πέρας των εργασιών εγκαινιάστηκε και άρχισε να λειτουργεί με Διευθυντή τον ΜΛΑ.

Σήμερα λειτουργεί ως 12/θέσιο Δ.Σ. Βρίσκεται Βόρεια της πόλης στο συνοικισμό Στρατώνων. Από το έτος 2000 λειτουργεί σαν ολοήμερο. Διαθέτει τμήμα ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο συνολικός αριθμός μαθητών ξεπερνάει τους 200. Διευθυντής του σχολείου είναι ο κ. Κωνσταντινίδης Μαρίνος.