«

»

Απρ 30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Α τάξη γράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Απαραίτητα δικαιολογητικά γα την εγγραφή είναι:

1. Βιβλιάριο εμβολίων του παιδιού.

2.Βεβαίωση φοίτησης του νηπιαγωγείου που φοιτά.

3. Αποδεικτικό της κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός νερού, ρεύματος, τηλεφώνου όπου να αναγράφεται το όνομα του πατέρα ή της μητέρας.

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ).

Το πιστοποιητικό γέννησης το αναζητά η σχολική μονάδα από το πληροφοριακό σύστημα, με τη βοήθεια των στοιχείων που δηλώνει ο/η γονέας/κηδεμόνας στην αίτησή του.