«

»

Νοε 12

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

σύμφωνα με τη γνώμη  για αναστολή λειτουργίας τμήματος/τμημάτων σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος covid-19 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής  ενότητας Ροδόπης, με ημερομηνία 03/11/2020 και την απόφαση της Δ/νσης ΠΕ Ροδόπης με αρ πρ.Φ.2.4/4257/3-11-2020 , με θέμα ?Αναστολή λειτουργίας6ου ΔΣ Κομοτηνής της Δ/νσης ΠΕ Ροδόπης λόγω κρούσματος COVID-19 σε μαθητές/τριες του σχολείου? ,αναστέλλεται  η λειτουργία όλης της σχολικής μονάδος από Δευτέρα 2/11/2020 έως και 15/11/2020, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μαθητές..

Τα μαθήματα των τμημάτων θα γίνονται από αύριο μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex και σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας αποστέλλεται.

Παρακαλούμε θερμά να μην επιβαρύνετε το τηλεφωνικό κέντρο του σχολείου ή τους εκπαιδευτικούς με αδιάκριτα τηλεφωνήματα ως προς την ταυτότητα των κρουσμάτων, την οποία το σχολείο, τουλάχιστον, θα διαφυλάξει.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το σχολείο , σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης, τη Διεύθυνση Υγείας και τον Δήμο Κομοτηνής, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών.