Προγράμματα

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιέχονται τα προγράμματα (Αγωγής υγείας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεμάτων) που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας από το 2011 έως και σήμερα.

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015