«

»

Μάι 04

Εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2018-2019

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης -δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (δίνεται από το  σχολείο).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της δεύτερης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Οι μαθητές του Ολοήμερου Προγράμματος δύνανται να εγγραφούν και στην Πρωινή Ζώνη Ολοημέρου (7-7.15 υποδοχή, 7.15-8.00 ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων), εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται:

  • Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση εργασίας του φορέα εργασίας τους ή την κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί.
  • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες(πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές, πολίτες τρίτων χωρών κλπ).
  • Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου.